yes, therapy helps!
Skuteczna komunikacja: 24 klucze wielkich komunikatorów

Skuteczna komunikacja: 24 klucze wielkich komunikatorów

Luty 8, 2023

Język i umiejętność wiązania i dzielenia się wiedzą są podstawowymi aspektami współistnienia, a nawet zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka.

Komunikacja jest niezbędna i pozwala nam wchodzić w interakcje z naszymi rówieśnikami, a nawet z innymi gatunkami zwierząt. W naszym codziennym życiu nie przestajemy tego robić, ponieważ każdy czyn lub nawet jego brak jest komunikatywny.

Ale musimy zadać sobie pytanie: czy potrafimy skutecznie komunikować? W tym artykule oferujemy serię 24 klucze wielkich komunikatorów podczas ustanawiania skutecznej komunikacji .

Naucz się wyrażać i rozumieć

Komunikacja polega na wymianie informacji między dwoma lub więcej podmiotami za pomocą różnych kodów, przez które mogą transmitować.


Jednak skuteczne działanie nie tylko oznacza, że ​​podmiot A wydaje komunikat podmiotowi B. Aby komunikacja była skuteczna, konieczne jest ustalenie klimat zrozumienia i wzajemnego szacunku w którym obaj rozmówcy, w których przekaz jest przekazywany w sposób jasny, zwięzły i jednoznaczny, treść komunikatu jest spójna z postawą obecną w komunikacie.

Istotne jest, że akt pozwala oba składniki mogą wyrazić siebie i być aktywnie słuchane , a także utrzymanie języka dostosowanego do możliwości obu podmiotów.

Jesteśmy zanurzeni w coraz bardziej indywidualistycznym społeczeństwie, które utrudnia efektywność komunikacji. Ludzie mają tendencję do wyrażania siebie w sposób ciągły, nie pozostawiając przestrzeni innym, aby mogli odpowiedzieć i bez słuchania tego, co inni mają do powiedzenia, oprócz częstego stosowania ambiwalencji i niejednoznaczności, które mogą prowadzić do różnych interpretacji.


24 klucze do efektywnej komunikacji

Poniżej przedstawiamy szereg aspektów, które należy wziąć pod uwagę w celu nawiązania skutecznej komunikacji.

1. Utrzymuj kontakt wzrokowy

Wygląd jest podstawowym elementem w akcie komunikatywnym, ponieważ jest wysoce ekspresyjny. Utrzymanie go w sposób naturalny i niewymuszony zakłada zainteresowanie tym, co mówią, lub naszym rozmówcom. Słuchacz czuje się łatwiej, że jest uczęszczany i akceptowany jako część aktu komunikacyjnego. Spojrzenie, które unika kontaktu wzrokowego, może oznaczać brak zainteresowania, zaufania, a nawet leżenia w akcie komunikacji.

2. Zastosuj ton głosu odpowiedni do kontekstu

Ton głosu jest również ważnym elementem do osiągnięcia skutecznej komunikacji. Odpowiedni dźwięk zależy od rodzaju nawiązanego połączenia, treści wiadomości lub sytuacji, w której się znajduje. Ogólnie jest to zalecane ton głosu bez głębokich wzlotów i upadków .


  • Powiązany artykuł: "10 filarów doskonałej komunikacji niewerbalnej"

3. To, że twoje ciało wspiera twoją wiadomość

Komunikacja gesturalna i posturalna mówią o wiele więcej, niż wydaje się, że większość ludzi myśli. Zgodnie z niewerbalnym językiem, którego używamy, możemy wspierać lub wręcz przeciwstawiać się słowom, którym mogą dać różne interpretacje. Nasza postawa i gesty muszą towarzyszyć wiadomości transmitować, a nawet wzbogacać.

4. Słuchaj aktywnie

Częstym błędem popełnianym dzisiaj przez wielu ludzi jest to, że mówimy bez słuchania tego, co mówi drugi, jakby czekali, by kontynuować rozmowę bez reakcji drugiej osoby na ważność. Dzięki temu drugi może czuć się bez opieki, a z kolei może przestać interesować się utrzymaniem aktu komunikacyjnego.

  • Może jesteś zainteresowany: "Aktywne słuchanie: klucz do komunikacji z innymi"

5. Szanuj opinię drugiej osoby

Możemy mieć bardzo konkretne stanowisko w odniesieniu do konkretnego tematu, ale nie musi to się pokrywać z naszymi rozmówcami. Jeśli chcemy, aby komunikacja była skuteczna, konieczne jest, aby móc bezwarunkowo zaakceptować możliwość znalezienia rozbieżnych stanowisk i szanuj je, nawet jeśli nie dzielimy się nimi , chociaż mogą być dalecy od swoich.

6. Wyczyść wiadomość

Ważne jest, aby nasze przesłanie było jasne i zwięzłe, używając zrozumiałego słownictwa, które nie jest dwuznaczne. W przeciwnym razie może prowadzić do wielu interpretacji, które utrudniają realizację celów w akcie komunikacyjnym.

7. Język dostosowany do rzeczywistości rozmówcy

Jeśli chcemy być skuteczni w naszej komunikacji, musimy wziąć to pod uwagę nie wszyscy nasi odbiorcy będą mieli ten sam poziom wykształcenia , wiedza, słownictwo, a nawet umiejętność rozumienia. Konieczne jest dostosowanie rodzaju języka używanego do rzeczywistości danej publiczności.

8. Wykorzystanie empatii

Połącz się i ustanów pozytywną relację z naszym rozmówcą jest niezbędny, jeśli chcemy stworzyć właściwy klimat, który ułatwia wzajemne zrozumienie i płynność w komunikacji.

  • Powiązany artykuł: "Rapport: 5 kluczy do stworzenia atmosfery zaufania"

9. Nie używaj gorsetowych wiadomości

Podczas komunikacji Łatwo jest wyciągnąć znane już stereotypy i formuły , Podczas gdy formalizm może być konieczny przy niektórych okazjach, używanie wiadomości tekstowych zwykle zapewnia zimną i bezosobową perspektywę komunikacji, która zmniejsza rzeczywiste zainteresowanie i prowadzi słuchacza do myślenia o celu nadawcy wiadomości.

Musimy również pamiętać, że chociaż dobrze jest mieć możliwe pytania, musimy być w stanie nadać nasz dyskurs pewną spontaniczność, która sprawia, że ​​wygląda autentycznie.

10. Weź pod uwagę kontekst

To nie to samo, co na konferencji, ślubie czy pogrzebie. Przesłanie musi pasować nie tylko do tematu i jego żywotnej rzeczywistości, ale także brać pod uwagę środowisko, w którym odbywa się wymiana komunikacyjna .

11. Działaj z asertywnością

Podczas wymiany komunikacyjnej musimy postarać się nie podporządkowywać rozmówców i nie narzucać naszej woli niezależnie od ich opinii, ani nie pozwalać się ciągnąć za innych. Musimy być w stanie bronić naszej pozycji całkowicie szanując opinię drugiej strony.

12. Spójność

Jeśli chcemy, aby nasza komunikacja była skuteczna, warto skupić się na aspektach, które może zrozumieć drugi bez konieczności nadmiernej interpretacji i bez znaczenia komunikatu zmieniającego się z jednej chwili na drugą. Spójność w mowie Jest to niezbędne.

13. Pytanie i parafraza

To, że nasz rozmówca spostrzega zainteresowanie z naszej strony, jest istotnym aspektem przy ustanawianiu skutecznej komunikacji. Przesłuchanie pokazuje, że słuchamy Ciebie i pozwala nam dokończyć zrozumienie lub sprawić, aby drugi zrozumiał części wiadomości, które nie są jasne. Parafraza służy nam do tego, abyśmy widzieli, że słuchamy, pozwalając organizować podstawowe części dyskursu.

14. Szacuj zmiany słowne

Akt komunikacji jest ustanawiany między dwiema lub więcej osobami. Jeśli mówimy o komunikacie ustnym, konieczne jest, aby wszyscy zaangażowani zobowiązali się do wzajemnego respektowania czasu wypowiedzi bez przerywania w sposób ciągły wiadomość innego

15. Przewiduj możliwe odpowiedzi

W wielu przypadkach ci, którzy otrzymają wiadomość, będą mieli wątpliwości i pytania, lub różne zdarzenia mogą wystąpić podczas aktu komunikacyjnego. Przewiduj tę możliwość i przygotowałem plan działania lub jakąś możliwą odpowiedź pomoże nadać komunikatowi większe bezpieczeństwo i skuteczność.

16. Nie tylko wydawaj zamówienia

Skuteczna komunikacja odbywa się z szacunkiem i edukacją w odniesieniu do osoby otrzymującej komunikat. Jeżeli przekaz informacji odbywa się w sposób autorytatywny, może być postrzegany jako represyjny i generować odrzucenie i reaktancję.

17. Samotne zarządzanie emocjonalne

Jest to powszechne podczas komunikacji pojawiają się różne odczucia, emocje i uczucia , Chociaż korzystne jest, że mogą one wyjść na jaw i mogą nawet poprawić efektywność poprzez zwiększenie zrozumienia między rozmówcami, nie powinniśmy pozwolić im działać skrajnie i przeszkodzić nam w wymianie informacji lub zapobieganiu realizacji celu komunikacyjnego.

18. Miej cel i uczciwie

Jeśli chcemy mieć skuteczną komunikację, ważne jest, aby jasno określić, co jest z nią związane, a także umieć ją przekazywać i argumentować, aby komunikacja mogła ułatwić jej osiągnięcie. Jest wysoce zalecane być uczciwym i autentycznym bez udawania manipulowania innym.

19. Tematy, jeden po drugim

Zaczynając od motywu, aby następnie zmieniać inne, a następnie powrócić do oryginału, może być on skuteczny w pewnym momencie, ale jeśli nie jest to coś bardzo planowanego, z reguły ma tendencję do dezorientowania słuchacza na temat problemu, który jest rozwiązywany. Byłoby użyteczne traktuj tematy dokładnie w celu utrzymania wewnętrznej spójności dyskursu.

20. Unikaj ogólników i rodeo

Jasna i zwięzła wiadomość pojawia się przed odbiorcą i może być skuteczniejsza niż długie objazdy na dany temat, zanim osiągnie prawdziwy cel.

21. Staraj się pozytywnie skoncentrować komunikację

Bez względu na rodzaj przekazywanej wiadomości, te komunikaty, które powstają i opracowują koncepcje, są znacznie bardziej wydajne i dobrze przyjęte. z pozytywnej i konstruktywnej perspektywy.

22. Nie przedłużaj nadmiernie komunikacji

Chociaż długie i misterne przemówienie może być atrakcyjne, aby przekazać wiele pomysłów, musimy wziąć to pod uwagę ludzie mają pewną zdolność uwagi i im dłużej trwa dyskusja, tym bardziej prawdopodobne jest, że informacje zostaną utracone po drodze. Krótkie przemówienia, które wyjaśniają różne kluczowe argumenty, wydają się znacznie bardziej skuteczne.

23. Motywuj

Utrzymywanie motywacji ludzi jest niezbędne i pomaga zarówno utrzymać zainteresowanie wymianą, jak i osiągnąć pewien pozytywny wynik. Zapewnienie przestrzeni dla naszego rozmówcy, aby wyrazić swoje wątpliwości, zachęcić ich do wyrażania i odpowiedzieć na nie może być bardzo motywujące, jak również skupić się na wiadomości.

24. Zintegruj i bądź otwarty na dodawanie lub branie pod uwagę opinii innych ludzi

Ważne jest, że niezależnie od tego, jak bardzo starasz się bronić pewnej idei, bierzesz pod uwagę punkt widzenia innych.Aby usprawnić mowę, zaleca się spontaniczne wykorzystanie niektórych elementów dodanych przez innych i omówienie ich.

Z jednej strony daje to do zrozumienia, że uwzględnia się wkład innych stron , z drugiej strony może wzmocnić lub udoskonalić komunikat, który ma być transmitowany.


Linux Tutorial for Beginners: Introduction to Linux Operating System (Luty 2023).


Podobne Artykuły