yes, therapy helps!
Znaczenie wyznaczania celów w psychologii sportu

Znaczenie wyznaczania celów w psychologii sportu

Listopad 11, 2023

Ustaw cele jest to strategia, która pomaga kontrolować ważne aspekty psychologiczne, które wpływają na wyniki sportowca, takie jak kontrola uwagi, pewność siebie lub motywacja. Ustalanie realistycznych, ale ambitnych celów jest jednym z podstawowych kluczy metodologicznych w psychologii sportu.

W tym celu, biorąc pod uwagę sezon, trening lub mecze, trener musi zdecydować, do jakich celów sportowcy będą musieli dotrzeć , indywidualnie i zbiorowo. Jeśli cele są realistyczne, konkretne, mierzalne, osiągalne i osiągnięte w określonym czasie, zapewnią wiele korzyści dla sportowców i zespołu.


Oznaczanie jasnych celów

Cele wskazać kierunek, w którym należy podążać w pracy trenera i sportowców , Jeśli nie wyznaczono jasnych celów lub cel jest zbyt wysoki, wpływa to zarówno na motywację, jak i na pewność siebie. Dlatego dobre podejście do celów pomaga wzmocnić wiele aspektów psychologicznych i wyznacza kierunek, do którego należy kierować wysiłki.

Ustaw też cele pozwala ocenić postępy w sporcie i umożliwia wprowadzanie zmian, gdy nie są spełnione wyraźne oczekiwania.

Rodzaje celów: cele wyniku i cele realizacji

Aby ustalić cele sezonu lub meczów, trener (lub lepiej psycholog sportowy) musi dokonać rozróżnienia między cele osiągnięcia i cele wynikowe .


Cele celu

Cele wynikowe odnoszą się do wyniki zbiorowe i indywidualne które mają zostać osiągnięte, takie jak wygrana w lidze, zdobywanie większej ilości punktów itp.

Cele realizacji

Z drugiej strony cele realizacji odnoszą się do indywidualne i zbiorowe zachowania, które powinni wykonywać sportowcy osiągnąć pożądane rezultaty. Na przykład popraw kontratak, zdominuj przełęcze jednym dotknięciem lub strzelaj więcej razy z różnych pozycji.

Cele wyników są bardziej przydatne, aby zwiększyć zainteresowanie sportowców, ale cele wydajności są bardziej skuteczne, tak aby sportowcy mogli dostrzec, że kontrolują sytuację, w której się znajdują. Oba typy celów pomagają określić kierunek, w którym trener i sportowcy powinni podążać.


Korzyści z realizacji celów

Cele realizacji mają pewne zalety. Poniżej najważniejsze:

 • Pozwalają one sportowcom na tworzenie korzystnych zdarzeń między ich własnym zachowaniem a wynikami.
 • Akcentują i wzmacniają zachowania sportowców bardziej niż konsekwencje tego, co robią, a które nie zależą od nich tak bardzo.
 • Pozwalają na bardziej realistyczną ocenę rentowności celów.
 • Faworyzują uwagę sportowców we własnym zachowaniu, przyjmując bardziej produktywny i satysfakcjonujący styl działania.
 • Umożliwiają ocenę wydajności w prosty i skuteczny sposób.
 • Zachęcają do pewności siebie, czujności i motywacji sportowców.

Charakterystyka efektywnych celów

Aby cele były skuteczne konieczne jest, aby spełniały określone wymagania , ponieważ mogą być szkodliwe, jeśli nie dostosują się do określonych kryteriów.

Na przykład, jeśli trener wyznacza cele zbyt ambitne i nieosiągalne, spowoduje to negatywny wpływ na pewność siebie sportowców. Aby tego uniknąć, poniżej pokazano szereg cech, które przedstawiają efektywne cele :

 • Musisz zdefiniować cele końcowe i pośrednie i zaznaczyć termin ich otrzymania
 • Cele muszą być konkretne i dobrze określone
 • Cele muszą być atrakcyjne, ale także realistyczne
 • Cele muszą stanowić wyzwanie, ale jednocześnie wymagają proporcjonalnych kosztów
 • W sportach drużynowych należy ustanowić zbiorowe i indywidualne cele

Psychologia: Wyznaczanie celów i ich osiąganie - metoda Eisenhowera (Listopad 2023).


Podobne Artykuły