yes, therapy helps!
8 różnic między chrześcijaństwem i katolicyzmem

8 różnic między chrześcijaństwem i katolicyzmem

Wrzesień 20, 2022

Wiara, czy mówimy wiarą religijną czy nie, jest jedną z najpotężniejszych sił, ponieważ ułatwia posiadanie i podtrzymywanie nadziei w lepszym świecie. Jednym z najbardziej znanych rodzajów wiary jest zakonnik bycie typem wiary, który ma na celu wyjaśnienie światu i stworzenie ram, wartości i / lub głównych zasad działania dla tych, którzy go przypisują.

Na przestrzeni dziejów, a nawet dzisiaj, istniało wiele różnych spowiedzi religijnych, chociaż obecnie dominują monoteistyczne.

Wśród nich najbardziej rozpowszechnionym na całym świecie jest chrześcijaństwo, szczególnie w odniesieniu do doktryny katolickiej. W odniesieniu do tego ostatniego punktu, czasami niektórzy ludzie określili chrześcijaństwo i katolicyzm jako synonimy.


Jednak prawda jest taka, że ​​chociaż oba pojęcia są ze sobą powiązane, nie pokrywają się całkowicie, istnieją pewne różnice między katolicyzmem a innymi typami chrześcijaństwa. Właśnie dlatego w tym artykule Zobaczmy różnice między chrześcijaństwem i katolicyzmem .

  • Powiązany artykuł: "Rodzaje religii (i ich różnice w poglądach i poglądach)"

Główne różnice między chrześcijaństwem i katolicyzmem

Być chrześcijaninem i być katolikiem to, jak powiedzieliśmy, coś, co może lub nie może iść w parze, ponieważ wszyscy chrześcijanie niekoniecznie są katolikami. Następnie pokażemy niektóre z głównych różnic.

1. Specyfika

Jedną z możliwych różnic jest poziom swoistości, który mają oba terminy. I chociaż katolicyzm jest częścią chrześcijaństwa, oprócz tego istnieją inne rodzaje chrześcijaństwa: protestanci lub anglikanie, na przykład, są innymi znanymi gałęziami tej samej religii chrześcijańskiej. Tak więc Podczas gdy wszyscy katolicy są chrześcijanami, nie wszyscy chrześcijanie są katolikami .


2. Interpretacja Biblii

Jedna z głównych różnic między katolicyzmem i innymi gałęziami chrześcijaństwa ma związek z rodzajem interpretacji dokonanej ze świętej księgi chrześcijaństwa, Biblii.

Katolicyzm oferuje kanoniczne i oficjalne spojrzenie na wydarzenia opowiadane w Biblii, wskazując konkretną pozycję i interpretację tego, w co wierzący powinni wierzyć. Jednak inne gałęzie uważają, że wizja katolicyzmu znacznie ogranicza rolę wierzącego , zapraszając do bardziej swobodnej i otwartej interpretacji świętego tekstu.

3. Dziewica Maryja

Całe chrześcijaństwo ma ogromny szacunek dla postaci Dziewicy, ale jej rola w wierze może być bardzo różna. Katolicyzm postrzega to jako święty byt , która sama w sobie jest przedmiotem czci i modlitwy i nasycona jest aureolą boskości, a także uważana za orędownika między ludzkością a Bogiem.


Jednak inne gałęzie chrześcijaństwa, mimo że szanują i czczą ją, kontemplują ją jedynie jako matkę Chrystusa, nie modlą się do niej ani do innych orędowników, lecz bezpośrednio do Boga.

  • Być może zostaniesz nieproszony: "Czy możesz być psychologiem i wierzyć w Boga?"

4. Rola świętych

Idea świętości jest czymś szczególnie istotnym dla katolicyzmu, będąc świętymi ludźmi, którzy ze względu na swoje etyczne zdolności są uznawani za osiągających bardzo wysoki poziom komunii z Bogiem. Do niedawna uważano, że święci wstawiają się między ludzkością a boskością, będąc istotami opiekuńczymi i przewodnikami.

Nie jest niczym niezwykłym, że niektóre modlitwy są skierowane do nich i że należy zachować relikwie, które są czczone. Jednak inne gałęzie chrześcijaństwa postrzegają je jako możliwe przykłady, ale uważają, że ich cześć i oddawanie czci wobec nich jest czymś, co zwykle nie jest konieczne.

5. Kościół i jego przywódca

Inną różnicą między katolikami i innymi typami chrześcijan jest rola Kościoła i rozważania dotyczące autorytetu tego i jego przywódcy.

W przypadku katolicyzmu Papież jest najwyższym przywódcą Kościoła , która jest instytucją, która uważa się za spadkobiercę słowa Chrystusa, będąc jej najwyższym reprezentantem spadkobiercą San Pedro. Inne gałęzie chrześcijaństwa, takie jak protestantyzm czy Kościół anglikański, nie uznają tego autorytetu (w tym ostatnim przypadku król lub królowa najwyższy autorytet kościelny).

6. Sakramenty

Jeszcze jedna różnica, w której się znajdujemy wycena nadana sakramentom , Podczas gdy katolicyzm kontempluje potrzebę celebrowania siódemki (chrzest, komunia lub eucharystia, potwierdzenie, porządek kapłański, małżeństwo i namaszczenie), inne gałęzie chrześcijaństwa nie uważają ich za konieczne.

7. Celibat kościelny

Jedną z różnic, która zasadniczo odnosi się do tych, którzy są oddani kapłaństwu, jest rozważenie potrzeby celibatu lub niemożności zawarcia małżeństwa lub posiadania dzieci.

Ten zwyczaj jest właściwy katolickiemu kapłaństwu , wywodzący się ze średniowiecznego zakazu, który twierdził, że własność kościelna nie może być dziedziczona z ojca na syna. Inne gałęzie, takie jak protestancka, pozwalają jednak swoim kapłanom wyjść za mąż i mieć dzieci.

8. Niebo, piekło i czyściec

Inną różnicą między katolicyzmem a innymi wierzeniami chrześcijańskimi jest koncepcja istnienia czyśćca. Ogólnie rzecz biorąc, większość gałęzi chrześcijaństwa akceptuje ideę poza w postaci nieba dla dobrych ludzi, a piekło dla złych. Jednak w przypadku katolicyzmu również stwierdzamy istnienie czyśćca , poza którym wierzący będą cierpieć, aby oczyścić swoje grzechy, dopóki tego nie osiągnie, w którym to czasie będzie mógł się wznieść.

W rzeczywistości istnieją również gałęzie takie jak Świadkowie Jehowy, którzy uważają, że nie ma życia poza śmiercią, po prostu zmartwychwstanie.

Bibliografia:

  • Chevalier, J., Gheerbrant, A. (2009). Słownik symboli, 2. edycja. Barcelona: Herder.
  • Chidester, D. (2000). Chrześcijaństwo: globalna historia. HarperOne
  • Kimbrough, S. T. wyd. (2005). Ortodoksyjne i Wesleyańskie rozumienie i praktyka biblijna. Prasa Seminaryjna św. Włodzimierza.

Dr Paweł Skibiński: Zbudzone demony. Katolicyzm a rewolucja bolszewicka i faszyzm (Wrzesień 2022).


Podobne Artykuły